safiro Safiro Software Solutions BV

Oprichting

Safiro Software Solutions BV is in 2006 opgericht door Adri Steenbeek, die op dat moment meer dan twintig jaar ervaring had met de ontwikkeling van programmatuur voor uiteenlopende doeleinden. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van software rond planning en optimalisatie. In de praktijk betreft het hier meestal zeer specifieke toepassingen waarvoor geen standaardprogrammatuur beschikbaar is. Daarnaast geven wij advies bij automatiseringsprojecten.

No Cure No Pay

Bij standaardprogrammatuur is het de gewoonte dat de klant in eerste instantie een try-out versie van een systeem installeert, zodat hij kan zien of het systeem aan de wensen voldoet. Bij maatwerk is dit in de regel niet mogelijk. Om toch het risico voor de opdrachtgever te beperken, werken wij op basis van No Cure No Pay. Na een kosteloze inventarisatie van de eisen, onderzoeken we de haalbaarheid en maken we een inschatting van de te verwachte kosten. Op basis hiervan kan de klant zijn interesse voor een dergelijk systeem kenbaar maken. De klant neemt pas een besluit met betrekking tot de aanschaf nadat een werkend systeem is opgeleverd, en hij kan beoordelen of het systeem aan de verwachtingen voldoet.

Onderscheidingen

In opdracht van de Universiteit Maastricht is door ons een systeem ontwikkeld voor de planning van co-schappen bij de faculteit Geneeskunde. Hiervoor hebben wij de Onderwijspenning Geneeskunde ontvangen.

Adri Steenbeek heeft in dienst van het Centrum voor Wiskunde en Informatica en in opdracht van NS-RailNed een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een systeem waarmee dienstregelingen kunnen worden gegenereerd. In 2008 heeft hij hiervoor de Franz Edelman Award ontvangen.

Contact

Voor verdere informatie kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.
contact